Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Nicaieri nu-i ca acasa
Scris de administrator   
Vineri, 08 Iulie 2022 18:02


NICĂIERI NU-I CA ACASĂ

Fabian Iren Boglarka, profesor, membru în echipa de proiect,

Liceul Teoretic ,,Arany Janos Salonta

Comunitatea orașului nostru, Salonta, și-a exprimat dorința popularizării posibilităților de continuare a studiilor liceale și profesionale în oraşul natal, în cadrul Liceului Teoretic „Arany Janos”. În ultimii ani s-a constatat o tendință de schimbare a domiciliului datorită continuării studiilor medii în alte localități. Pentru prevenirea acestui fenomen dorim să accentuăm popularizarea școlii noastre prin conștientizarea elevilor și părinților asupra faptului că educația și viața cotidiană a adolescenților în mijlocul familiei – în consecință studierea la Liceu Teoretic „Arany János” – este cea mai oportună alternativă.

Proiectul se adresează elevilor din clasa a VIII-a şi părinţilor acestora. Conştientizarea în rândul elevilor a valorilor educaționale, culturale, literare,ale orașului nostru, promovate și de Liceul Teoretic „Arany János” va contribui la oprirea tendinței de părăsire a locului natal. Dorim să promovăm aceste valori prin organizarea multor activități interesante, menite să ofere o imagine complex asupra instituției noastre de învățământ, prezentând-o din multiple aspect.

Elevul cercetând, experimentând, muncind și participând la activități interesante, motivante, captivante va dovedi confidență în valorile autohtone. Experienţa noastră în calitate de cadre didactice argumentează necesitatea organizării acestuia.

Scopul proiectului a fost sporirea interesului pentru oferta educațională a liceului nostru.

Printre obiective se enumră:

-familiarizarea elevilor cu viziunea și misiunea școlii, specializările, profilele din ofertă.

-familiarizarea elevilor cu activitățile, cercurile, proiectele în derulare, stilul de lucru, baza materială, personalul didactic al școlii;

-inițierea elevilor cu munca individuală şi sporirea creativităţii;

-prezentarea activității, scopului, rolului Consiliului Elevilor în procesul instructiv educativ;

-consilierea în vederea alegerii potrivite a profilului sau specializării de urmat.

Proiectul se desfăşoară anual în perioada 15 octombrie - 15 iulie, o zi din februarie fiind dedicat derulării activităţilor principale care se desfăşoară sub diverse denumiri:

1. Importanţa studierii matematicii

2. Aplicaţiile informaticii

3. Partea distractivă al şcolii- activităţile Consiliul Elevilor

4. Chimie distractivă

5. Inimile noastre bat în mai multe limbi

6. Fizica este minunată

7. Robotică şi design

8. Geografia prin prizma numerelor

9. Călătorie prin timp

10. Engleza, a doua limbă maternă

11. Germana la noi

12. Mâini de aur – activităţi practice

13. O meserie bună, garanţie de succes

Elevii participă la aceste activităţi pe grupe, după o prealabilă evaluare a intereselor printr-un chestionar. Grupele trec prin rotaţie pe la workshopuri după un orar stabilit anterior pe baza chastionarelor.

Ulterior se face un schimb de experiență între grupele de lucru, sub forma unor discuții la orele de dirigenție.

Acest proiect ajută la consilierea elevilor și a părinților și formularea definitivă a opțiunilor în vederea alegerii formei adecvate de învăţământ liceal.

Proiectul „NICĂIERI NU-I CA ACASĂ” reprezintă o modalitate eficientă pentru consilierea şi orientarea elevilor din cl a VIII-a, în vederea optării pentru specializările învăţământului liceal, respectiv profesional, pentru continuarea studiilor. Este o ofertă educaţională inovativă a şcolii prin experimentarea concretă a activităţilor, cu personalul didactic liceal, familizarea cu locul şi condiţiile de învăţare din Liceul Teoretic „Arany Janos”.

Rezultatele se concretizează în opţiunile pentru înscriere în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Arany Janos”.

BIBLIOGRAFIE:

1. Bunăiașu, C.M., Elaborarea și managementul proiectelor educaționale. Editura Universitară: București, 2012

2. Gherguț, A. & Ceobanu, C. Elaborarea și managementul proiectelor în serviciile educaționale. Editura Polirom: București, 2009

2. Chașovschi, C. Managementul proiectelor. Disponibil la: www.scolare.pcriot.com

4.Voiculescu, F. Analiza resurse-nevoi si managementul strategic în învătământ, Editura Aramis, Bucuresti 2004

5. Maciuc, I si col., Proiecte si programe educaţionale pentru adolescenłi, tineri si adulţi, Editura Universitaria, Craiova, 2009


SUMMARY

THERE IS NO PLACE LIKE HOME

The community of our city, Salonta, expressed its desire to popularize children’s possibilities of continuing high school and vocational studies in their hometown, within the Theoretical High School "Arany Janos". In recent years, there has been a tendency to change residence due to the continuation of secondary education in other cities. To prevent this phenomenon we want to emphasize the popularization of our school by making students and parents aware that the education and the daily life of adolescents in the family - consequently studying at the Theoretical High School "Arany János" - is the most appropriate alternative.

Ultima actualizare în Miercuri, 11 Octombrie 2023 18:04
 

Revista cu ISSN

Politici educationale de integrare europ…

POLITICI EDUCAŢIONALE DE INTEGRARE EUROPEANĂ DIMENSIUNEA DE GEN ÎN EDUCAŢIE   Profesor Maria Ionaş Şcoala Gimnazială Poplaca, Sibiu   Politicile educaţionale pentru integrare europeană vizează şi problema dimensiunii de gen în educaţie, sintagmă destul de puţin...

Read more

Activitatea catedrei/comisiei metodice

ACTIVITATEA CATEDREI/COMISIEI METODICE   Art.40. Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, care predau aceeaşi disciplină de studiu. În situaţiile în care disciplina educaţie fizică şi sport este predată de mai...

Read more

Drogurile si efectele lor asupra organis…

DROGURILE SI EFECTELE LOR ASUPRA ORGANISMULUI Prof. Camelia Cosma Liceul de Artă “Ioan Sima”, Zalău Școala Gimnazială “Porolissum”, Zalău Drogurile sunt substanţe naturale...

Read more

Studiul comparativ al eficientei utiliza…

STUDIUL COMPARATIV AL EFICIENŢEI UTILIZĂRII ENERGIILOR REGENERABILE ÎN SPAŢIUL SUBCARPAŢILOR DE CURBURĂ       Prof. Comănescu Marghioala Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău   Cererea de electricitate a crescut permanent în ultimii ani iar principiile dezvoltării industriale...

Read more

Programul Scoala Altfel

Programul Scoala Altfel Prevederi generale 1. Saptamana 2-6 aprilie 2012 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Scoala altfel". In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri...

Read more

Meseria de dascal consideratii

MESERIA DE DASCĂL – CONSIDERAŢII     Profesor Oana Alexe G.P.P. nr. 15, Focşani A fi educator este fără îndoială, meseria cea mai importantă şi nobilă a omenirii, pentru că are acces direct la sufletul...

Read more

Ideea de critica literara in viziunea lu…

IDEEA DE CRITICĂ LITERARĂ ÎN VIZIUNEA LUI JEAN STAROBINSKI     Prof. Apostol Iuliana – Andreea Şcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Pompeiu”, Broscăuţi           În acest articol voi prezenta concepţia unuia dintre membrii Şcolii de la...

Read more

Ordinul 5455 din 2013 privind gradatia d…

Ordinul 5455 din 2013 privind gradatia de merit 2014   Vezi Ordinul nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial,...

Read more