Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


O zi la scoala cu albinutele vesele
Scris de mihaiela lazar   
Duminică, 08 Martie 2015 18:29

 O ZI LA ŞCOALĂ CU ALBINUŢELE VESELE

 

Prof. înv. primar Doamna Nicoleta-Ionela, Şcoala Gimnazială Diaconu Coresi, Fieni – Dambovița

Prof. înv. primar Elena Istrate, Şcoala Gimnazială Diaconu Coresi, Fieni – Dambovița

 

 

            Articolul se vrea o ilustrare fidelă a unei zile obişnuite la clasa I în alternativa educaţională step by step, constituindu-se într-o modalitate aparte de formare profesională continuă.

            Cine suntem noi? Suntem Clasa I step by step „Albinuţele vesele”, din cadrul Şcolii Gimnaziale Diaconu Coresi Fieni. Anul şcolar ce s-a încheiat a însemnat pentru noi un pas înainte, am trecut de la grădiniţă la clasa pregătitoare, am devenit elevi cu obligaţii mai bine conturate şi am intrat într-o lume nouă, o lume în care ne-am făcut noi prieteni, ne-am obişnuit cu doamnele şi cu noul stil de învățare, o lume cu pretenşii şi  drepturi clar delimitate.

 

 

 

 

            Dar asta a fost anul trecut. Acum suntem în clasa I, suntem deja mari şi vrem să vă povestim cum se derulează o zi la şcoală pentru noi. Aşadar, să începem povestirea noastră:

            Dis de dimineață venim la şcoală, parţial dezmorţiţi şi cu urmele somnului încă pe pleoapele noastre. Una dintre Doamne ne întâmpină, ne dezbrăcăm, ne schimbăm încălţămintea şi intrăm în clasă.

            Aici ne întâmpină o atmosferă prietenoasă, deschisă, vie, tocmai potrivită să te destinzi, să uiţi de emoții. Pe jos avem o mochetă tare frumoasă, viu colorată, cu imaginea unui oraş, cu străzi, instituţii, parcări pentru maşini, ce mai, un oraş adevărat, Oraşul Albinuţelor Vesele.

            Mobilierul este în ton cu mocheta şi contribuie la crearea unui ambient special. Tot el, în afară de rolul pe care îl are orice mobilier de a fi depozitar al rechizitelor, al materialelor didactice şi de a ne sprijini pe noi şi activitatea noastră, are şi sarcina de a sistematiza spaţiul şi locul nostru de acţiune, împarţind sala de clasă în centre de activitate, în centre de lucru. Noi nu stăm câte doi în bancă sau fiecare în banca lui, ci suntem grupaţi la măsuţe câte 4-5 copii, acest lucru înlesnind comunicarea şi munca în grup. Mobilierul este pe măsura noastră, ceea ce ne permite accesul la toate materialele de care avem nevoie în realizarea sarcinilor de lucru şi expunerea lucrărilor.

            În clasă avem afişate panouri cu centrele de activitate, avem expuse regulile clasei, panoul cu prezenţa şi  absenţa elevilor, agenda zilei, calendarul naturii, calendarul lunii şi calendarul celor 100 de zile de şcoală. Acesta este un alt eveniment special, caracteristic alternativei pe care o urmăm, însă despre asta o să povestim cu altă ocazie.

            Activitatea zilnică se deschide cu momentul cel mai iubit de noi, copiii şi anume,  Întâlnirea de dimineaţă. Stăm aşezaţi pe covor în cerc, pentru a ne putea vedea unii pe alţii, iar Doamna este şi ea alături de noi în cerc, având rolul de mijlocitor, de intermediar, de mediator, încurajându-ne să ne exprimăm liber, să comunicam și mai ales, învătându-ne să ne respectăm reciproc. Întâlnirea de dimineaţă presupune parcurgerea mai multor etape:

            1. Salutul – este prima etapă a întâlnirii de dimineaţă şi reprezintă modul nostru particular prin care înțelegem să ne întâmpinăm colegii de clasă. Fiecare dintre noi foloseşte la libera sa alegere o formulă de salut şi numele persoanei căreia i se adresează creând astfel o atmosferă caldă, prietenoasă, care ne aduce aminte că suntem între prieteni, ca de exemplu:

            Bună, Dario! Mă bucur să te văd astăzi!“

            Bună, Mihai! Şi eu mă bucur să te revăd!“

            Se pot introduce o varietate de saluturi care să fie distractive şi atractive, ca de exemplu:

            Bună dimineaţa, Ursuleţule! Pregătit de şcoală astăzi?“

            Bună dimineaţa, Iepuraş! Mai mult ca niciodată!“

            Acest moment ne învaţă să-i respectăm pe cei din jurul nostru şi creează punctul de plecare pentru formarea unui colectiv unit, bazat pe legături de prietenie.

            2. Calendarul naturii această etapă reprezintă o ocazie bună să descriem ziua din punct de vedere meteorologic, să analizăm și să comentăm starea ei, să discutăm despre anotimpuri şi schimbările petrecute în natură, să completăm calendarul naturii stabilind clar anul, anotimpul, luna, ziua, starea vremii şi, nu în ultimul rând, să ne distrăm încercând să ghicim starea meteorologică a zilei ce se deschide în faţa noastră.

            3. Calendarul lunii în această etapă are loc o consolidare a informațiilor obţinute la calendarul naturii, în plus ni se cere să precizăm ce evenimente sociale şi personale cunoaştem în legătură cu ziua şi luna în care ne desfăşurăm activitatea. Calendarul lunii este confecţionatt de către Doamne și este personalizat pentru fiecare luna în parte.

            4. Mesajul zilei este realizat de către Doamne prin redactarea lui pe o foaie de flipchart. Mesajul începe cu o formulă de salut de genul „Bună dimineaţa, vrăjitori ai cuvintelor!”, „Bună dimineaţa, povestitorilor!”, „Bună dimineaţa, matematicieni!”, formulă aleasă în general în funcţie de tema lecţiilor din ziua respectivă. În conţinutul mesajului, titlul şi data sunt scrise cu culoare roşie, textul cu culoarea negru, cuvintele noi cu culoarea verde. Se pare că în felul acesta  este mult mai bine receptat de către noi, copiii. Propoziţiile sunt concis şi clar formulate pentru a putea fi înţelese de către noi. De asemenea, mesajul conţine şi o sarcină pe care trebuie să o rezolvăm (o problemă de perspicacitate, de logică, o ghicitoare, câteva operaţii matematice). Cei care ştiu deja să citească dintre noi sunt încurajaţi să participe la descifrarea mesajului.Cu ocazia citirii putem să exersăm deprinderi nou formate, să descoperim cuvinte necunoscute, să numărăm propoziţiile, să completăm semnele de punctuaţie lipsă. Mesajul are rolul de a ne capta atenţia, de a stârni interesul şi curiozitatea noastră.

            5. Noutatea zilei – este o altă etapă a Întâlnirii de dimineaţă şi un element component al mesajului, ce ne oferă posibilitatea de a ne adresa întregii clase şi de a fi ascultaţi. Ne înscriem liber la această fază şi ne exprimăm liber, fără a fi supuşi vreunei restricţii în conţinutul mesajului nostru şi nici în modalitatea de exprimare, fiecare cu felul lui de a formula propoziţii, fiecare cu felul lui de a ilustra evenimente, fapte. Putem povesti întâmplări din viaţa de familie sau pur şi simplu experiențe, opinii, idei pe care  dorim să le comunicăm şi clasei. Pe rând, cei care ne-am înscris la Noutatea zilei, suntem invitaţi la „Scaunul autorului”, unde ne manifestăm expunând ceea ce ne-am propus. După prezentarea noutăţii, ni se adresează întrebări suplimentare dacă se doreşte să se obţină mai multe informaţii sau colegii fac comentarii pe marginea celor povestite. Câteodată, Doamnele sau colegi de-ai noştri propun subiecte noi de discuţie pentru ca temele de conversaţie să prezinte aspecte mai numeroase şi mai variate. De obicei, după finalizarea noutăţilor sistematizăm informaţiile şi realizăm un poster.

            6. Agenda zilei – este ultima etapă a Întâlnirii de dimineaţă şi reprezintă practic programul zilei, conţinând activităţile din ziua în curs şi pauzele de care ne vom bucura. Agenda zilei este afişată în clasă de către Doamne încă de dimineaţă, înainte de sosirea noastră. Un exemplu de agendă este cel de mai jos:

 

            Agenda zilei

            8:00 – 8:45 Întâlnirea de dimineaţă

            9:00 – 9:45 Religie

            9:45 – 10:00 Gustare

            10:00 – 12:45 Activitate pe centre

                        Comunicare – Scrierea și citirea literelor u, s, l, n,  mici şi mari de mână

                        Matematica și explorarea mediului – Corpuri: Cub, cuboid, cilindru, sferă

                                                                                              Descriere (feţe – formă, număr)

                        Constructii – Să construim şcoala folosind formele geometrice învăţate

                        Arte – Școala noastră (desen cu utilizarea formele geometrice învăţate)

            12:45 – 14:00 Pauza de masa

            14:00 – 14:45 Povestea zilei

            15:00 – 15:45 Evaluare la scaunul autorului

           

            După ce Întâlnirea de dimineaţă ia sfărşit, urmează în programul nostru fie ora de religie, fie ora de educaţie fizică sau ora de limbă engleză, fie Doamnele ne ajută să ne consolidăm cunoştinţele deja acumulate (litere, cifre, socoteli) sau ne facilitează accesul spre cunoştinţe noi, pregătind astfel deschiderea centrelor de lucru.

            Gustarea de dimineaţă nu putea lipsi nici ea din programul nostru zilnic, avem nevoie să căpătăm puteri noi pentru că urmează să lucrăm pe centre.

            Centrele de activitate ne permit să lucrăm individual, dar şi în pereche sau în grup. Centrele noastre de activitate sunt: Centrul de comunicare, Centrul de matematică şi explorarea mediului, Centrul de artă, Centrul de construcţii, Centrul de joc de rol. La deschiderea centrelor sunt prezente ambele Doamne, ele acordănd atenţie deosebită acelora dintre noi care s-au inscris la centrul de comunicare şi la centrul de matematică şi explorarea mediului. Colegii noştri înscrişi la centrul de construcţii şi la centrul de arte primesc sarcinile pe care le au de rezolvat şi vor fi ajutaţi în acţiunea lor de un părinte. (da, de un părinte, la noi la step părinții au un rol foarte important, ei participă activ la educaţia noastră). Doamnele nu uită nici de colegii de la construcţii şi de la arte, din când în când îşi fac simţită prezenţa la centrele lor cu sfaturi şi indicaţii  potrivite. O dată ce am realizat sarcinile primite, facem rotirea pe centre, astfel încât pe parcursul zilei reuşim să acoperim toate obiectele de studiu prevăzute în orar. La sfârşitul lucrului ne confruntăm cu cei din grup, apoi prezentăm în faţa colectivului de elevi felul în care ne-am rezolvat sarcinile. Prezentarea este urmată de analiza şi comentariile colegilor şi ale Doamnelor.

            După atâta muncă și străduință se cuvine să luăm aer şi să ne umplem burtica din nou. Prin urmare, un prânz copios este mai mult decât binevenit. Am uitat să precizăm că nu muncim chiar non stop, avem şi pauze în care ne dezmorţim oasele şi socializăm în curtea şcolii cu alţi elevi.

            După pauza de masă ne reluăm activităţile, Doamnele neuitând să încheie ziua cu evaluarea noastră.

            Evaluarea se face la sfârşitul zilei, la scaunul autorului şi înregistrează progresele noastre în dobândirea de competenţe şi atingerea obiectivelor. Noi nu primim calificative precum colegii noştri de la tradiţional, însă fiecare dintre noi avem o  fişă personală de evaluare, în care Doamnele consemneaza zilnic evoluţia noastră, punctele noastre slabe şi tari.

            Evaluarea închide ziua noastră de şcolărei, iar după o zi plină ne reîntâlnim cu părinţii noştri şi purcedem spre casele noastre.

            Cam aceasta ar fi povestioara noastră, o relatare a unei zile obişnuite, o prezentare a modului în care se desfăşoară serviciul nostru, căci da, acesta este serviciul nostru, un loc de muncă mai aparte, unde învăţăm şi ne distrăm.


Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

Dezvoltarea abilitatilor practice

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PRACTICE Prof. Cosma Camelia Veronica, Liceul de Artă Ioan Sima, jud. Sălaj Abstract: Developing student’s practical skills is an important aspect that gives them the opportunity to...

Read more

Literary devices_the vane sisters_Vladim…

LITERARY DEVICES IN “THE VANE SISTERS”, BY VLADIMIR NABOKOV Huniadi Lorina Manuela Colegiul Economic “Emanuil Gojdu” Hunedoara Nabokov’s short story ‘The Vane Sisters’ (March 1951)...

Read more

Moliere personnalite situee entre le com…

MOLIÈRE - PERSONNALITÉ SITUÉE ENTRE LE COMIQUE ET LE TRAGIQUE       Prof. Alexie Cristina Colegiul Tehnic «Ion Mincu»   Molière reste un classique, mais un classique qui propose une comédie tragique, où le tragisme survient...

Read more

Capitol I

Capitolul I. Reglementãri generale Art. 1 APR Denumirea organizatiei este „Asociatia Profesorilor din România" denumitã în continuare APR. APR este organizatia profesorilor din România. În consecintã, APR reprezintã si apãrã drepturile cadrelor didactice...

Read more

Cunoasterea profilului psihopedagogic si…

CUNOAŞTEREA PROFILULUI PSIHOPEDAGOGIC ŞI FIZIC AL ŞCOLARULUI MIC         Prof. înv. primar: DOBREA MONICA, Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti, jud. Bacău   Moto: „Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la om. Aşa, bazinul se...

Read more

Figuri feminine in Letopisetul Tarii Mol…

FIGURI FEMININE ÎN „LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI” DE MIRON COSTIN   Prof. Hriţcu Elena-Luminiţa Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud, Constanţa              Studiul urmăreşte să realizeze un inventar al figurilor feminine din „Letopiseţul Ţării Moldovei”al celui...

Read more

Proiect de programa curriculum la decizi…

PROIECT DE PROGRAMĂ CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII: STILISTICĂ Prof. Simona Crainic, Şcoala Gimnazială Sarmizegetusa Articolul de faţă este rezultatul nevoii de modele în alcătuirea unui proiect de...

Read more

Sporirea eficientizarii activitatilor pr…

SPORIREA EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂŢILOR PRIN INTERMEDIUL UNEI EDUCAŢII MODERNE                                                                           Educatoare Portik Laura, Grădiniţa P.P.1 Voinicel Reghin   Ȋnvăţământul trebuie să ţină pasul cu schimbările rapide produse in societate, astfel încât cadrele didactice...

Read more