Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Nicaieri nu-i ca acasa
Scris de administrator   
Vineri, 08 Iulie 2022 18:02


NICĂIERI NU-I CA ACASĂ

Fabian Iren Boglarka, profesor, membru în echipa de proiect,

Liceul Teoretic ,,Arany Janos Salonta

Comunitatea orașului nostru, Salonta, și-a exprimat dorința popularizării posibilităților de continuare a studiilor liceale și profesionale în oraşul natal, în cadrul Liceului Teoretic „Arany Janos”. În ultimii ani s-a constatat o tendință de schimbare a domiciliului datorită continuării studiilor medii în alte localități. Pentru prevenirea acestui fenomen dorim să accentuăm popularizarea școlii noastre prin conștientizarea elevilor și părinților asupra faptului că educația și viața cotidiană a adolescenților în mijlocul familiei – în consecință studierea la Liceu Teoretic „Arany János” – este cea mai oportună alternativă.

Proiectul se adresează elevilor din clasa a VIII-a şi părinţilor acestora. Conştientizarea în rândul elevilor a valorilor educaționale, culturale, literare,ale orașului nostru, promovate și de Liceul Teoretic „Arany János” va contribui la oprirea tendinței de părăsire a locului natal. Dorim să promovăm aceste valori prin organizarea multor activități interesante, menite să ofere o imagine complex asupra instituției noastre de învățământ, prezentând-o din multiple aspect.

Elevul cercetând, experimentând, muncind și participând la activități interesante, motivante, captivante va dovedi confidență în valorile autohtone. Experienţa noastră în calitate de cadre didactice argumentează necesitatea organizării acestuia.

Scopul proiectului a fost sporirea interesului pentru oferta educațională a liceului nostru.

Printre obiective se enumră:

-familiarizarea elevilor cu viziunea și misiunea școlii, specializările, profilele din ofertă.

-familiarizarea elevilor cu activitățile, cercurile, proiectele în derulare, stilul de lucru, baza materială, personalul didactic al școlii;

-inițierea elevilor cu munca individuală şi sporirea creativităţii;

-prezentarea activității, scopului, rolului Consiliului Elevilor în procesul instructiv educativ;

-consilierea în vederea alegerii potrivite a profilului sau specializării de urmat.

Proiectul se desfăşoară anual în perioada 15 octombrie - 15 iulie, o zi din februarie fiind dedicat derulării activităţilor principale care se desfăşoară sub diverse denumiri:

1. Importanţa studierii matematicii

2. Aplicaţiile informaticii

3. Partea distractivă al şcolii- activităţile Consiliul Elevilor

4. Chimie distractivă

5. Inimile noastre bat în mai multe limbi

6. Fizica este minunată

7. Robotică şi design

8. Geografia prin prizma numerelor

9. Călătorie prin timp

10. Engleza, a doua limbă maternă

11. Germana la noi

12. Mâini de aur – activităţi practice

13. O meserie bună, garanţie de succes

Elevii participă la aceste activităţi pe grupe, după o prealabilă evaluare a intereselor printr-un chestionar. Grupele trec prin rotaţie pe la workshopuri după un orar stabilit anterior pe baza chastionarelor.

Ulterior se face un schimb de experiență între grupele de lucru, sub forma unor discuții la orele de dirigenție.

Acest proiect ajută la consilierea elevilor și a părinților și formularea definitivă a opțiunilor în vederea alegerii formei adecvate de învăţământ liceal.

Proiectul „NICĂIERI NU-I CA ACASĂ” reprezintă o modalitate eficientă pentru consilierea şi orientarea elevilor din cl a VIII-a, în vederea optării pentru specializările învăţământului liceal, respectiv profesional, pentru continuarea studiilor. Este o ofertă educaţională inovativă a şcolii prin experimentarea concretă a activităţilor, cu personalul didactic liceal, familizarea cu locul şi condiţiile de învăţare din Liceul Teoretic „Arany Janos”.

Rezultatele se concretizează în opţiunile pentru înscriere în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Arany Janos”.

BIBLIOGRAFIE:

1. Bunăiașu, C.M., Elaborarea și managementul proiectelor educaționale. Editura Universitară: București, 2012

2. Gherguț, A. & Ceobanu, C. Elaborarea și managementul proiectelor în serviciile educaționale. Editura Polirom: București, 2009

2. Chașovschi, C. Managementul proiectelor. Disponibil la: www.scolare.pcriot.com

4.Voiculescu, F. Analiza resurse-nevoi si managementul strategic în învătământ, Editura Aramis, Bucuresti 2004

5. Maciuc, I si col., Proiecte si programe educaţionale pentru adolescenłi, tineri si adulţi, Editura Universitaria, Craiova, 2009


SUMMARY

THERE IS NO PLACE LIKE HOME

The community of our city, Salonta, expressed its desire to popularize children’s possibilities of continuing high school and vocational studies in their hometown, within the Theoretical High School "Arany Janos". In recent years, there has been a tendency to change residence due to the continuation of secondary education in other cities. To prevent this phenomenon we want to emphasize the popularization of our school by making students and parents aware that the education and the daily life of adolescents in the family - consequently studying at the Theoretical High School "Arany János" - is the most appropriate alternative.

Ultima actualizare în Miercuri, 11 Octombrie 2023 18:04
 

Revista cu ISSN

Ordin privind organizarea si desfasurare…

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2012-2013     În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului...

Read more

Educatia Globala context scop si obiecti…

EDUCAŢIA GLOBALĂ  - REPERE METODOLOGICE -     CONTEXT   1.1.            GLOBALIZAREA, EDUCAŢIA  ŞI EDUCAŢIA GLOBALĂ Ca rezultat al legăturilor de cooperare şi interdependenţă dintre şări, lumea în care trăim a evoluat într-un singur sistem social. Relaţiile...

Read more

Acte necesare pentru inscrierea la gradu…

Actele necesare pentru înscrierea la examen GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2012     1.      Cerere de înscriere, adresată conducerii I.S.J. (se vor preciza: unitatea şcolară, vechimea la catedră, disciplina înscrisă pe diplomă...

Read more

Organizarea si desfasurarea evaluarii na…

Organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru anul 2014   Iata Ordinul privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014.   In baza prevederilor art. 94, alin....

Read more

Evaluarea Nationala 2013 Matematica subi…

Evaluarea Nationala 2013 Matematica subiect si barem   Vezi subiectul si baremul de corectare de la a doua proba de Evaluare Nationala pentru clasa a VIII-a, pentru anul scolar 2012-2013, respectiv Matematica....

Read more

Rolul educatiei estetice in formarea per…

ROLUL EDUCAȚIEI ESTETICE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR Prof. înv. primar Doina Dumitru Şcoala Gimnazială Fitioneşti Educația estetică, ca latură a educației, îndeplinește multiple funcții educative, exercitând o acțiune multilaterală...

Read more

Platforma integrata pentru metodologii e…

Lansarea platformei integrate pentru metodologiile Examenelor si programelor nationale dezvoltate de MECTS   Secretarul de Stat pentru invatamant preuniversitar, domnul Stelian Fedorca, a participat miercuri, 31 octombrie, la conferinta de lansare a proiectului...

Read more

Nanotehnologia miracolul mileniului III …

NANOTEHNOLOGIA MIRACOLUL MILENIULUI III                                     Realizatori:                      Elev Stegarescu Marius Daniel cls a XI-a                      Profesor coordonator  Mînză Lidia                                   C.N. ”Vasile Alecsandri”  Galaţi      CUPRINS   I   Notiuni introductive I.1.  Ce reprezintă nanotehnologiile? I.2.  Nanotehnologiile reprezintă ceva nou?...

Read more