Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Proiect didactic O scrisoare pierduta e I L Caragiale
Scris de administrator   
Joi, 08 Iunie 2017 16:10

Îndărătul oricărei comedii se ascunde în fond, o tragedie...

PROIECT DIDACTIC

O SCRISOARE PIERDUTĂ DE I. L. CARAGIALE

Profesor Marincaș Marinela Adriana,

Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan

(gen dramatic, comedie, moravuri, caractere, tipologii, categorie estetică, competențe, limbaj, lume pe dos, teatrum mundi etc)

Aria curriculară : Limbă și comunicare

Profesor: Marincaș Marinela Adriana

Anul școlar 2015-2016

Clasa: a VIII-a

Obiectul: Limba şi literatura română

Subiectul: O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale

Unitatea de învăţare: Genul dramatic. Comedia

Tipul lecției: de însușire de noi cunoștințe

Scopul lecţiei: integrarea informaţiilor noi în sistemul propriu de cunoştinţe, captarea atenţiei interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului identificarea valorilor etice şi culturale în text.

Competenţe specifice:

recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului dramatic

identificarea modurilor de expunere într-un text dramatic

organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică

identificarea efectelor expresive ale construcţiei lingvistice realizate în text

Competenţe operaţionale:

cognitive: la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

să identifice tema comediei

să definească comedia

să identifice trăsăturile genului dramatic pe textul ,,O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale

să explice titlul comediei

să ilustreze tipurile umane satirizate

să evidențieze tipurile de comic

prezinte subiectul operei pe momentele subiectului

să observe structura şi forma textului dramatic: act, scenă, indicaţii scenice şi replici

să precizeze conflictul dramatic şi personajele textului dramatic

să observe diferenţa între dialog și monolog dramatic.

afective:

să manifeste toleranţă faţă de opiniile diferite exprimate de interlocutori

să participe cu interes la activitate

să dezvolte gustul pentru frumos

cadru:

· dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

· dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

· dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Metode didactice : conversaţia euristică, exerciţiul, analiza lexicală, demonstraţia, munca pe grupe.

Resurse umane: 20 elevi

Material didactic și bibliografic : manualul, fişe de exerciţii, fişe cu exemple.

Bibliografie:

Parfene, Constantin - Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi,

Editura Polirom, 1999

Fișa de lucru 1

Tipuri de comic

Comicul este categoria estetică presupunând situații care provoacă râsul cititorilor și al spectatorilor prin disproporția dintre esență și aparență, dintre efort și rezultatele lui, dintre scopuri și mijloace.

Tipuri de comic

 1. Comicul de nume

2 Comicul de situație

3 Comicul de moravuri

4 Comicul de caracter

1.Comicul de nume – reliefează efectele general comice ale numelor.

Numele și semnificația

Trăsătura de caracter sugerată

Zaharia Trahanache - Prenumele derivat de la „zahăr”=zahariseală, decrepitudine, ramolisment, e tratat cu amabilitate disprețuitoare....... Numele de familie derivat de la „trahana”= cocă moale.

......................................................................................

......................................................................................

Ștefan Tipătescu - Numele derivat de la „tip”= june prim, aventurier.

......................................................................................

......................................................................................

Nae Cațavencu Numele derivat de la „cață” = mahalagioaică sau de la „cațaveică”= haină cu două fețe.

......................................................................................

......................................................................................

Ghiță Pristanda -Numele derivat de la „pristanda”= joc moldovenesc în care dansatorii joacă după cum comandă un altul.

......................................................................................

......................................................................................

Farfuridi și Brânzovenescu

Nume derivate de la „farfurieși „brânză”= aluzii culinare primare definind dependența unuia față de celălalt, caracter de cuplu comic.

......................................................................................

......................................................................................

Agamemnom Dandanache

Prenumele face trimitere la numele eroului grec din Iliada lui Homer, prelungește războiul troian.

Numele derivat de la „dandana”= încurcătură, definește ramolismentul personajului.

......................................................................................

......................................................................................

Zoe, alintul Joițica subliniază un zoonim diminutival.

......................................................................................

......................................................................................

2.Comicul de situație – constituie rezultatul faptelor neprevăzute, apare la nivelul acțiunilor și este provocat de unele întâmplări surprinzătoare:

- prezența unor grupuri insolite .........................................................................................................................................

- triunghiul conjugal:...........................................................................................................................................................

- încurcături create de pierderea și găsirea succesivă a scrisorii, coincidențe sau întorsături neașteptate de situație ....................................................................................................................................................................................

– răsturnarea de situație......................................................................................................................................................

3.Comicul de moravuri – rezultă din relațiile care se stabilesc între personaje.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

4. Comicul de caracter – reliefează defectele general-umane.

I. L. Caragiale creează o tipizare comică prin generalizarea unei categorii, eroii fiind individualizați prin detalii care se referă la situația socială, intelectuală, temeperament, limbaj.

Tipul încornoratului (omul înșelat) – ........................ ..............................................................................................

Tipul amorezului – .....................................................................................................................................................

Tipul cochetei și al adulterinei – ...............................................................................................................................

Tipul politic și al demagogului – .............................................................................................................................

Tipul cetățeanului – ....................................................................................................................................................

Tipul înțeleptului – ................................ ......................................................................................................................

 1. Comicul de limbaj este provocat de prezența numeroaselor greseli de vocabular. Realizează corespondența între tipul de greșeală și citatul ilustrativ.


 • Pronunțarea greșită e unor cuvinte (Ghiță)
 • Contradicție în termeni (Cațavencu)
 • Pleonasm (Cațavencu)
 • Truismele (adevăruri evidente)
 • Pristanda (tic verbal)
 • Trahanache (tic verbal)
 • Dandanache (tic verbal)

· ai puțintică răbdare

· ne-am răcit împreună.

· un popor care nu merge înainte, stă pe loc

· curat murdar

· renumerație, famelie etc.

· după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani

· neicușorule


Fișa de lucru 2

§Citeşte cu atenţie textul!

ACTUL I , SCENA 6

TIPĂTESCU: Ei! neică Zahario, ce e? ia spune, te văz cam schimbat!...

TRAHANACHE: Ai puţintică răbdare, să vezi... Azi-dimineaţă, pe la opt şi jumătate, intră feciorul în odaie, — nici nu-mi băusem cafeaua, — îmi dă un răvăşel şi-mi zice că aşteaptă răspuns... De la cine era răvăşelul?

TIPĂTESCU: De la cine?

TRAHANACHE: De la onorabilul d. Nae Caţavencu.

TIPĂTESCU: De la Caţavencu?

TRAHANACHE: Zic: ce are a face Caţavencu cu mine şi eu cu Caţavencu, nici în clin, nici în mâneci, ba chiar putem zice, dacă considerăm după prinţipuri, dimpotrivă.

TIPĂTESCU: Fireşte... Ei?

TRAHANACHE: Stăi, să vezi. (scoate un răvăşel din buzunar şi-l dă lui Tipătescu)

TIPĂTESCU (luând răvăşelul şi citind) : „Venerabilului d. Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului permanent, al Comitetului şcolar, al Comitetului electoral, al Comiţiului agricol şi al altor comitete şi comiţii... Loco. (scoate hârtia din plic) Venerabile domn, în interesul onoarii d-voastre de cetăţean şi de tată de familie, vă rugăm să treceţi astăzi între orele 9 jum. şi 10 a.m. pe la biuroul ziarului «Răcnetul Carpaţilor» şi sediul Societăţii Enciclopedice-Cooperative «Aurora Economică Română» unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanţă pentru d-voastră... Al d-voastră devotat, Caţavencu, director-proprietar al ziarului «Răcnetul Carpaţilor», prezident fundator al Societăţii Enciclopedice-Cooperative «Aurora Economică Română»...” Ei? ce document?

TRAHANACHE: Ai puţintică răbdare! Să vezi... M-am gândit: să nu mă duc... să mă duc... să nu mă duc... ia, numai de curiozitate, să mă duc, să văz ce moft mai e şi ăsta. Mă îmbrac degrabă, Fănică, şi mă duc.

TIPĂTESCU: La Caţavencu?

TRAHANACHE: Stăi, să vezi... la Caţavencu. — Cum intru se scoală cu respect şi mă pofteşte pe fotel. „Venerabile”-n sus, „venerabile”-n jos. „îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ţinut la d-ta ca la capul judeţului nostru...” şi în sfârşit o sumă de delicateţuri... Eu serios, zic: „Stimabile, m-ai chemat să-mi arăţi un docoment, arată docomentul!” Zice: „Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru d-ta, şi ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte, d-ta un bărbat aşa de, şi aşa de...” şi iar delicateţuri. Zic iar: „Stimabile, ai puţintică răbdare, docomentul”... El iar: „... că de, damele...” Să vezi unde vrea să m-aducă mişelul!... Biata Joiţica! să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle! cum e ea simţitoare!… (O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale)

1. Ilustrează, pe baza textului de mai sus trăsăturile genului dramatic. ( 4 trăsături)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Prezintă categoria estetică a comicului, având în vedere tipurile de comic prezente în textul suport.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Momentele lecţiei

Activitatea de învăţare

Timp

Metode

şi

procedee

Evaluare

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

1.Moment

organizatoric

Consemnarea prezenţei elevilor. Asigurarea cadrului şi a atmosferei optime desfăşurării lecţiei.

Elevii se pregătesc pentru lecţie.

2’

Conversaţia

2.Verificarea cunoştinţelor anterioare şi a temei de casă

Profesoara verifică temele elevilor. Aceștia au avut de lecturat opera dramatică Oscrisoare pierdută și de învățat trăsăturile genului dramatic.

Eleviii își prezintă tema și adresează întrebări profesoarei în cazul în care au avut nelămuriri.

5’

TURUL GALERIEI

Activitate frontală

3.Captarea atenţiei

Profesoara le captează atenția elevilor cu privire la noul conținut didactic, prin prezentarea importanței operei caragialiene în contextul literaturii române, accentuând elementele de actualitate surprinse în comediile sale prin contrastul dintre aparență și esență. Deopotrivă, în acest caleidoscop de figuri, înlănţuite în vorbele şi faptele personajelor, Caragiale ne arată realitatea din partea ei comică. Dar uşor se poate întrevedea prin această realitate elementul mai adânc şi serios, care este nedezlipit de viaţa omenească în toată înfăţişarea ei, și anume, faptul că îndărătul oricărei comedii se ascunde o tragedie.

Eleviii dovedesc preocupare pentru înțelegerea textului dramatic, dat fiind că noul conținut care vizează înțelegerea textului dramatic și al comediei ca specie în discuție, este un element de noutate.

5’

Conversația euristică

Activitate frontală

4. Anunţarea temei şi a obiectivelor

Profesoara comunică elevilor că pe parcursul acestei lecții eleviii își vor însuși cunoștințe noi despre

O scrisoare pierdută de

I.L. Caragiale, urmând ca până la sfârşitul orei să fie capabili să

- să încadreze textul în specia literară comedie şi să explice semnificaţia titlului;

- să precizeze structura și semnificația textului;

- să cunoască și să evidenţieze tipurile de comic;

- să evidenţieze şi să explice tema;

- să argumenteze apartenenţa textului la genul dramatic.

Apoi notează titlul lecţiei și comentează semnificația acestuia.

O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale

Eleviii își notează titlul lecției în caiete și își pregătesc fișele de lectură.

Titlul operei are în centru scrisoarea de amor care se pierde și se regăsește succesiv.

Cetățeanul turmentat--- Nae Cațavencu –

Cetățeanul Turmentat –Zoe(adrisant)

2’

Conversaţia

Activitate frontală

5. Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării

5. Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării

HARTA PERSONAJELOR

Ce este comedia?

-Comedia (fr. comedie; lat. comedia) este o specie a genului dramatic în proză sau în versuri care provoacă râsul prin satirizarea moravurilor, a tipurilor umane sau prin înlănţuirea unor situaţii neprevăzute având final fericit şi deseori unul moralizator .

-Ce este comicul?

-Comicul este o categorie estetică care cuprinde actele, situaţiile, personajele care stârnesc râsul.

-Care sunt sursele comicului?

-Sursele comicului sunt contrastul dintre aparenţă şi esenţă, pretenţii şi realitate, aşteptări şi rezultate, ceea ce este şi ceea ce vrea să pară personajul.

-Unde și când se petrece actiunea?

- Care este tema operei?

Profesoara propune rezolvarea unor fișe de lucru care vizează identificarea și ilustrarea tipurilor de comic, modalitățile de realizare și exemplele din opera dramatică.

În ce constă comicul de situație? Prin ce se realizează? Ce are caracteristic?

Referitor la numele personajelor, am observat că v-ați amuzat de fiecare dată când le-am pomenit la ora trecută. Cine explică prin ce se realizează comicul de nume? Ce are caracteristic?

Garabet Ibrăileanu observă în studiul său intitulat Numele proprii în opera comică a lui Ion Luca Caragiale că numele sugerează caracterul și clasa socială.

Cum se poate defini comicul de moravuri și prin ce modalități se realizează?

Ce anume v-a mai amuzat când ați lecturat opera? Cum vi s-a părut limbajul personajelor? Prin ce se evidențiază comicul de limbaj?

Cum vom putea folosi cunoştinţele despre comedie pe care le-am învăţat ora aceasta?

Din ce motiv este importantă studierea tipurilor de comic?

PUTEREA- Ștefan Tipătescu, Zaharia Trahanache, Zoe Tipătescu, Farfuridi, Brânzovenescu, Pristanda.

OPOZIȚIA – Nae Cațavencu, Popescu, Ionescu.

NEUTRALITATEA- Agamiță Dandanache, Cetățeanul Turmentat și alți alegători.

comicul de situație care constitue rezultatul faptelor neprevăzute, apare la nivelul acțiunilor și este provocat de unele întâmplări surprinzătoare:

- prezența unor grupuri insolite (cuplul comic: Farfuridi și Brânzovenescu),

- triunghiul conjugal: Trahanache – Zoe – Tipătescu,

- încurcături privind persoane (Dandanache o ia pe Zoe drept soția lui Tipătescu, iar pe Trahanache îl consideră prefectul județului),

- încurcături create de pierderea și găsirea succesivă a scrisorii.

- coincidențe sau întorsături neașteptate de situație (Dandanache ajunge să fie numit candidat la postul de deputat tot în urma unui șantaj cu o scrisoare de amor).

comicul de nume reliefează efectele general comice ale numelor.

- Zaharia Trahanache

* caracter ușor de modelat.

- Ștefan Tipătescu

* Numele derivat de la „tip”= june prim, aventurier, definind imoralitatea personajului.

- Nae Cațavencu

* „cață” sau „cațaveică”= haină cu două fețe (caracter duplicitar, ipocrit, fățanic).

- Ghiță Pristanda

* „pristanda”= joc moldovenesc în care dansatorii joacă după cum comandă un altul, definind caracterul unil, slugarnic, lingușitor

- Farfuridi și Brânzovenescu

* „farfurie” și „brânză”= aluzii culinare primare definind dependența unuia față de celălalt, caracter de cuplu comic

- Agamemnom Dandanache

* numele eroului grec din Iliada lui Homer. „dandana”=încurcătură definește ramolismentul personajului.

- Zoe

* alintul Joițica sublinează un zoonim diminutival.

comicul de moravuri rezultă din relațiile care se stabilesc între personaje.

- Triunghiul conjugal alcătuit din Trahanache, Zoe și Tipătescu.

- Temându-se de consecințele publicării scrisorii, Zoe decide să îl susțină cu ardoare pe Cațavencu la alegerile pentru funcția de deputat și se luptă pentru eliberarea lui din închisoare.

- Fără să se sperie de publicarea scrisorii, Trahanache descoperă un fals în actele fundației prin care Cațavencu își însușise ilegal banii societății și îl arestează.

- Cațavencu acceptă să țină un discurs în cinstea lui Dandanache.

- Tipul încornoratului – Trahanache

- Tipul amorezului – Tipătescu

- Tipul cochetei și al adulterinei – Zoe

- Tipul politic și al demagogului – Cațavencu, Farfuridi, Dandanache

- Tipul cetățeanului – Cetățeanul turmentat

- Tipul raisonneurului – Brânzovenescu

- Tipul servitorului – Pristanda.

-

Comicul de limbaj este provocat de:

- Prezența numeroaselor greșeli de vocabular:

 • Pronunțarea greșită e unor cuvinte (renumerație, famelie)
 • Contradicție în termeni după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani
 • Pleonasm ne-am rătăcit împreună.
 • Truismele (adevăruri evidente) un popor care nu merge înainte, stă pe loc

- Ticuri verbale

 • Pristanda: curat murdar
 • Trahanache: ai puțintică răbdare
 • Dandanache: neicușorule

Am discutat despre comedia O scrisoare pierdută, scrisă de I. L. Caragiale.

Aceste cunoştinţe ne permit să recunoaștem, să analizăm şi să interpretăm mai uşor o comedie.

Studierea tipurilor de comic este esenţială pentru a recunoaște și a interpreta o comedie, precum și pentru încadrarea unei opere în specia literară comedie aparținând genului dramatic.

5’

25’

Învăţarea prin descoperire

Explicația

Problematizare

Conversaţia

- argumentarea

- conversația euristică

cadranele

Activitate frontală

Activitate frontală

Observaţia sistemică.

6.Asigurarea feed-back-ului

Profesorul face aprecieri despre gradul de participare al elevilor la activitate, emite concluziile cu privire la importanța cunoașterii operei dramatice în contextul examenului de Evaluare Națională.

5’

6.Anunţarea temei pentru acasă.

Redactează o compunere în care să argumentezi că fragmentul extras din opera O scrisoare pierdută se încadrează în specia comedie.

1’

*

Observaţia sistemică.GENUL DRAMATIC

(argumentarea apartenenței la genul dramatic)

În opinia mea, opera.....................................(titlul operei), de ........................................... (numele autorului), aparține genului dramatic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul personajelor, care sunt antrenate în derularea unor evenimente într-un anumit timp și spațiu, creația literară având ca mod de expunere dominant dialogul și fiind destinată reprezentării scenice.

În primul rând, în deschidere sunt prezentate numele personajelor și ocupația acestora.......................................(două exemple), textul este structurat în ................................(câte acte conține opera) acte, care conțin .................................... (câte scene conține fiecare act) și se remarcă prezența didascaliilor, ca modalități de intervenție directă a autorului .................. (două exemple).

În al doilea rând, modul de expunere specific este dialogul, iar prezența acestuia impune prezența elementelor de oralitate a stilului ..............................................(prezentarea a trei-patru elemente de oralitate a stiluilui, cu citate din text). În plus, se remarcă prezența personajelor.......................(care sunt personajele) și a unui conflict dramatic .......................................... (ce forțe sunt antrenate în conflict și cum evoluează). Evenimentele sunt plasate într-un cadru spațio-temporal, marcat prin indici specifici ............................................(exemple de indici de timp și spațiu).

În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul dramatic.

COMEDIA

(argumentarea apartenenței la specia comedie)

În opinia mea, opera..................................(titlul operei),de .............................(numele autorului), este o comedie, specie a genului dramatic în versuri sau proză, în care sunt înfățișate personaje, carcatere, moravuri sociale, într-un mod care stârnește râsul, având final fericit și un sens moralizator.

În primul rând, ca în orice operă dramatică, modul de expunere specific este dialogul, în deschidere apare o listă cu personajele..................................(două exemple), textul este structurat în ........................(câte acte conține opera) acte, care conțin .................................... (câte scene conține fiecare act), înaintea fiecărei replici este indicat numele personajului careo rostește.....................................(citat cu replica) și se remarcă prezența didascaliilor, ca modalități de intervenție directă a autorului .................. (două exemple). În plus, se remarcă prezența personajelor.......................(care sunt personajele) și a unui conflict dramatic .......................................... (ce forțe sunt antrenate în conflict și cum evoluează). Evenimentele sunt plasate într-un cadru spațio-temporal, marcat prin indici specifici ............................................(exemple de indici de timp și spațiu).

În al doilea rând, prin nota de umor și satira la adresa societății, textul se subsumează categoriei estetice a comicului. Sunt prezente mai multe tipuri de comic - comicul de situație..........................(exemplu), comicul de moravuri ...........................(exemple), comicul de caractere.............................(exemple), comicul de nume.............................(exemple) și comicul de limbaj, realizat prin ...............................(mijloace de realizare).

În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în specia comedie.


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

Platoul carstic Vascau

PLATOUL CARSTIC VAȘCĂU   Prof. Mihaela Marian, Colegiul Tehnic ‘‘Constantin Brâncuși’’   Rezumat: Platoul carstic Vașcău reprezintă un areal ofertant din punct de vedere al resurselor oferite de relief, atât prin numărul mare al...

Read more

Studierea unui buletin de analize medic…

STUDIEREA UNUI BULETIN DE ANALIZE MEDICALE prof. Arjoca Mihaela Maria Colegiul Tehnic ‘’Ion Mincu’’, Timișoara Rezumat: Fiecare om trebuie să pună preț pe sănătatea proprie...

Read more

Rolul factorilor externi sociopedagogici…

ROLUL FACTORILOR EXTERNI - SOCIOPEDAGOGICI - ÎN PERFORMANŢA ŞCOLARĂ Coman Simona-Roxana, profesor învățământ primar Școala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești, Dâmbovița   Articolul îți propune identificarea rolului factorilor sociopedagogici în obținerea randamentului școlar....

Read more

Lecturi obligatorii pentru clasa a VII-a

Lecturi obligatorii pentru clasa a VII-a   Literatura română  Balada populara: Monastirea Argeşului Balade culte                Passa Hassan, Moartea lui Gelu (George Coşbuc)                Horea (Aron Cotrus)                Veche întâmplare (Nichita Stănescu)                Noaptea Sfântului Andrii (Vasile Alecsandri)               ...

Read more

amintiri despre arghezi

AMINTIRI DESPRE ARGHEZI     Prof. Mihalcea Carla Şcoala nr.1 Pantelimon-Ilfov     Întreaga creaţie a acestui mare scriitor, Tudor Arghezi, relevă complicatele probleme ale omului modern, spirit complex, confruntat cu realităţi diverse şi dinamice. Cuvinte cheie: poet,...

Read more

Organizarea si desfasurarea evaluarii na…

  Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012-2013 Vezi Ordinul privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul...

Read more

Retard de limbaj_dislalie, tahilalie

RETARD DE LIMBAJ - DISLALIE. TAHILALIE - Studiu de caz   Institutor: Anton Simona Marinela şcoala cu clasele I-VIII nr.2 Vorniceni, Judetul Botosani     Nume subiect: Emilian Vârstã: 6 ani si 5 luni Clasa I Nevoia specialã: Retard de...

Read more

Structura portofoliului invatatorului

Structura portofoliului invatatorului Partea I - Date personaleStructura anului scolarOrarulFisa postuluiCurriculum VitaeRaport de autoevaluare lunar / semestrial Fisa de evaluare anuala Programa scolaraProgramele pentru optionalele propusePlanificarea materiei (planificarea anuala si proiectarea pe unitati...

Read more