Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Proiect integrat de activitate didactica
Scris de administrator   
Sâmbătă, 08 Decembrie 2018 00:00

PROIECT DE ACTIVITATE

Profesor propunător: CĂLIN ALEXANDRA RALUCA,

Școala Gimnazială Nr. 96

Este un proiect integrat de activitate didactică, nivel II- grupa mare, menit să ȋi familiarizeze pe preșcolari cu florile de primăvară, purtȃndu-i ȋn lumea magică a Zȃnelor Anotimpurilor.

Grupa: mare “Spiriduși”

Tema anuală de studiu: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim”

Tema proiectului tematic: “Spiridușul pe aripile Primăverii”

Tema săptămȃnii: “Culoare ȋn grădini și parcuri”

Tema activității: “Cu Primăvara la joacă”

Tipul activității: Activitate integrată

Componenta activității:

- Activități de dezvoltare personală:

Întȃlnirea de dimineață: “Bună dimineața Spiridușii florilor”

Tranziție: Joc cu text și cȃnt “Cȃntec de Primăvara”

- Activități liber alese. 1:

Joc de masă ” Flori de Primăvară”- mozaic

Construcții: “Gard pentru grădină”

Joc de rol: “De-a florăresele”

- Activități pe domenii experențiale:

D.L.C- Joc didactic “Surprizele Primăverii”

D.O.S- activitate practică “Gradina cu flori”

- Activități liber alese 2:

Joc cu text și cȃnt: “Țăranul e pe cȃmp”

Joc distractiv: “Cursa ȋn saci”

Scopul activității: Dezvoltarea potențelor creative ale copiilor prin antrenarea ȋn activități variate, desfașurate ȋn spiritul jocului

Strategii didactice

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, povestirea, exercițiul, problematizarea, metoda analitico- sintetică, jocul, ȋntrecerea, turul galeriei

Mijloace de ȋnvățămȃnt: Zȃna Primăvara, coș cu flori naturale, plicuri colorate, tabele punctaj, jetoane cu imagini sugestive- flori, ecusoane, planșă castel, grădina primăverii, planșa model cu etapele de lucru, lego, mozaic, foarfece, CD-uri muzică, saci pentru concurs

Metode de evaluare: individuală, globală, observarea comportamentului

Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual

OBIECTIVE ( OPERAȚIONALE):

- Să sorteze piese de mozaic ȋn funcție de necesitatea lor pentru realizarea florilor de primăvară.

- Să construiască cu ajutorul pieselor lego gardul pentru grădină.

- Să interacționeze cu partenerii de joc folosind formulele de politețe adecvate

- Să recunoască după cȃteva caracteristici esențiale, florile de primăvara

- Să despartă ȋn silabe numele fiecărei flori descoperite precizȃnd numărul de silabe și sunetul de ȋnceput

- Să realizeze lucrări originale prin folosirea tehnicilor de lucru ȋnvățate: ȋndoire, lipire, asamblare

- Să analizeze lucrările realizate respectȃnt criteriile următoare: originalitate, acuratețe, grad de finalizare

- Să respecte regulile jocului

SCENARIUL

După sosirea tuturor copiilor, le propun să facem cercul prieteniei pentru a desfășura ȋntȃlnirea de dimineață. Salutul va fi legat de tema zilei și implicit a săptămȃnii folosindu-ne de numele florilor de primăvară ca de niște porecle: “Bună dimineața Spiridușii florilor”, “Bună dimineața Spiridușii Lalelelor/ Ghioceilor/Zambilelor, etc. ”.

Îi ȋndemn pe copii să facă schimb de impresii prin aducerea ȋn prim plan a experiențelor proprii,

păreri despre o ȋntȃmplare, un eveniment pe care l-au trăit ieri sau chiar ȋn această dimineață.

Avȃnd ȋn vedere tema săptămȃnii și faptul că au avut ca sarcini să-i roage pe părinți să le citească sau să le spună povestioare despre anotimpul primăvara, flori de primăvara, ȋmpărtășirea cu ceilalți se va axa pe “schimbul de povești”. Acest moment solicită ȋntregul colectiv al grupei și contribuie la realizarea unei intercunoașteri, la exprimarea liberă ȋn fața celorlalți, ȋnvățȃnd să asculte, să-și exprime trăirile, fie verbal, fie non- verbal prin mimică și gestică.

Vom completa ȋmpreună calendarul naturii: ziua, luna, anotimpul și vremea de afară. Noutatea zilei constă ȋn faptul că ȋn drum spre grădiniță m-am ȋntȃlnit cu Zȃna Primăvara care era ȋnfofolită și ȋi curgea nasul. Mi-a spus că din cauza ierii care nu mai vroia să plece, a răcit zdravăn și va trebui să meargă la medic și nu va mai putea veni ȋn vizită așa cum promisese. M-a rugat să ȋi țin eu locul și mi-a dat bagheta ei magică și coronița de flori- astăzi eu sunt Zȃna Primăvara.

Copiii deși vor fi triști pentru pățania Zȃnei, vor fi entuziasmați de situația creata și ȋmpreună vom ȋncerca să contribuim la ȋnsănătoșirea Zȃnei Primăvara prin participarea activă la activitățile zilei. Pentru a se asigura ca totul merge bine, Zȃna ne-a trimis un juriu, care ne va urmări și va analiza prestația copiilor, urmȃnd să ȋi Zȃnei dacă ne-am ȋndeplnit sarcinile cu brio.

După ce copiii se vor juca la centrele de interes, ne vom aduna cu toții ȋn semicerc pentru a desfășura ȋmpreună jocul didactic „Surprizele Primăverii”. În acest joc, copiii vor fi impărțiți ȋn două echipe- a fluturașilor și a florilor. Echipele vor parcurge mai multe probe, vor fi punctate și vom desemna cȃștigători care vor primi premii.

Tranziția spre activitatea practică se va realiza prin intonarea unor cȃntece de primăvară.

Dezvelesc surpriza- grădina cu flori a Zȃnei, ȋnsă vom constata cu tristețe că toate florile au fost suflate de vȃntul năpraznic al iernii. Împreună hotărȃm să păstrăm echipele, să ne unim eforturile punȃnd ȋn valoare creativitatea și imaginația și să confecționăm flori (lalele și ghiocei) cu care să ȋmpodobim grădina Zȃnei.

Evaluarea se va realiza prin metoda „turul galeriei”. Pentru a sărbătorii terminarea grădinii Zȃnei, vom juca „Țăranul e pe cȃmp” și „Cursa ȋn saci”.

Juriul ȋi comunică adevaratei Zȃne a Primăverii că „Spiridușii” grupei mari au rezolvat toate sarcinile lăsate de aceasta, echipele terminȃnd la egalitate. La finalul zilei toți copiii vor primi recompense.

ETAPELE ACTIVITĂȚII

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII

METODE ȘI PROCEDEE

EVALUARE

Moment organizatoric

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților: pregătirea sălii de grupă și a materialului didactic necesar activității, organizarea colectivului de copii.

Conversația

Observarea comportamentului

Captarea atenției

Se va realiza sub formă de surpriză, prin prezenţa Zȃnei Primăvara la activitate. Rolul zȃnei va fi jucat de către educatoare care se va costuma potrivit rolului.

Povestirea

Conversația

Evaluarea comportamentului

Anunțarea temei și a obiectivelor

Educatoarea – Zȃna ȋi va anunţa pe copii că astăzi vom porni „Cu Primăvara la joacă”. Pentru ȋnceput copiii se vor pregăti pentru concurs făcȃnd antrenament pe centrele de interes.

Conversația

Evaluare globală

Reactualizarea cunoștințelor

Se va purta o scurtă discuție despre flori.

-Care sunt părțile componente ale unei flori?

-Vouă vă plac florile? De ce?

Conversația

Evaluare globală

Dirijarea ȋnvățării

Ziua ȋncepe cu activitățile liber alese unde copiii vor putea alege ȋntre următoarele centre:

· Joc de masă unde vor sorta piese de mozaic pentru a realiza „flori de primăvara”

· Construcții unde vor realiza un gard pentru grădina Zȃnei Primăvara, din piese lego

· Joc de rol unde se vor juca „de-a florăresele/ florarii”

Ne ȋndreptăm către activitățile pe domeniile experențiale prin intonarea unui cȃntecel - „ Primăvara”. Educatoarea ȋi invită pe copii ȋn semicerc unde ȋi va anunța că vor juca un joc numit „Surprizele Primăverii”, care se va desfășura sub forma unui concurs.

Explicarea și demonstrarea regulilor jocului:

În jocul de astăzi vom descoperi multe surprize, va trebui să răspundem la ghicitori, să formulăm propoziții, să despărțim ȋn silabe iar mai apoi vom poposi ȋn grădina Zȃnei Primăvara pentru alte surprize. Copiii se ȋmpart ȋn doua echipe cu ajutorul medalioanelor oferite de Zȃnă. Pentru fiecare sarcina rezolvată corect vor primi cȃte o inimioară. Cine adună mai multe inimioare, va caștiga concursul.

Jocul de probă:

Se alege un copil din fiecare echipă care va trebui să răspundă la o ghicitoare și să alcătuiască o propoziție cu răspunsul dat.

„Colorat e ca o floare,

Trupul fin și mic el are

Zboară vara pe cȃmpie

Spune-ți ce-ar putea să fie?” (Fluturele)

Se alege imaginea care arată răspunsul și se pune pe tablă. Unul din copii formulează o propoziție cu cuvȃntul respectiv.

Jocul propriuzis:

Proba 1: Se citește alternativ cȃte o ghicitoare pentru fiecare echipă. Copiii aleg imaginea care arată răspunsul, o vor așeza pe tablă și vor formula o propoziție.

Proba 2: Educatoarea solicită cȃte un copil din fiecare echipă să ia o floare din coșul Zȃnei, să o denumească, să ȋi despartă numele ȋn silabe precizȃnd numărul silabelor.

Proba 3: Educatoarea spune copiilor că vȃntul călător a dorit să ȋi spună ceva Zȃnei ȋnsă aceasta nu a ȋnțeles decȃt sunetul inițial al cuvȃntului. Le cere copiilor să dea exemple de cȃt mai multe cuvinte care ȋncep cu respectivul sunet „F” și „L”.

Pe tot parcursul jocului sunt antrenați toți copiii să răspundă, ȋncurajȃndu- le spiritul de competiție.

Prin cȃntecul „Vine, vine Primăvara” copiii sunt ghidați către mese pentru activitatea practică.

Încȃntată de angajamentul copiilor, educatoarea descoperă copiilor o altă surpriză și anume minunata grădină de flori a Zȃnei Primăvara. Din păcate, grădina este spulberată de vȃnt iar educatoarea propune copiilor să lucreze ȋn continuare ȋn echipe pentru a realiza flori să reamenajeze grădina Zȃnei. Pe masa de lucru a fiecărei echipe se află materialele necesare activității ( carton și hȃrtie colorată, modele pentru tulpini și frunze, foi ajutătoare, lipici și foarfece).

După intuirea materialului se realizează observarea fiecarui model pe care ȋl au de realizat, se va explica modul de lucru a lucrării. Un copil va fi solicitat să repete etapele de lucru și să actualizeze cerințele privind acuratețea lucrărilor.

Se realizeză mișcări de ȋncălzire a mușchilor mici ai mȃinii iar apoi se trece la lucru. Pe tot parcursul activității, educatoarea ȋi ȋndrumă, stimulȃndu-le ȋncrederea ȋn forțele proprii, ajutȃndu-i acolo unde este solicitată.

Pe fundal, rulează „Anotimpurile” de Vivaldi.

Evaluarea acestei activități se realizează prin metoda „Turul galeriei”. Copiii și educatoarea vor admira lucrările făcute de fiecare echipă, analizandu-le conform criteriilor specifice iar apoi „plantȃndu-le” ȋn grădina Zȃnei.

Ultima probă din concurs o reprezintă o ȋntrecere sportivă realizată printr-un joc distractiv. Spre aceeasta ne ȋndreptăm intonȃnd „Țăranul e pe cȃmp”.

Cele două echipe se vor ȋntrece ȋn alergarea ȋn sac.

Conversația

Explicația

Jocul

Explicația

Demonstrația

Demonstrația

Jocul

Convesația

Explicația

Demonstrația

Exercițiul

Turul galeriei

Conversația

Explicația

Demonstrația

Exercițiul

Jocul

Evaluare globală

Evaluare individuală

Observarea comportamentului

Evaluare globală

Evaluarea individuală

Observarea comportamentului

Observarea comportamentului

Evaluare globală

Evaluare individuală

Observarea comportamentului

Observarea comportamentului

Evaluare individuală

Evaluare globală

Observarea comportamentului

Evaluarea activității

Juriul trimis de Zȃnă, ȋmpreună cu educatoarea anunță cele două echipe care este punctajul concursului. Ambele echipe sunt cȃștigătoare deoarece punctajul este egal.

Se oferă recompense

Conversația

Explicația

Evaluare globală

Evaluare individuală

Observarea comportamentului

Încheierea activității

Copiii primesc aprecieri globale și individuale dar și recompense.

Recompense

Bibliografie:

- ANA, Aurelia; Cioflica Smaranda Maria; Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Editura Tehno-Art, Petroşani, 1999

- Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu Georgeta; Fulga Mihaela; Metode interactive de grup, Editura Arves, Craiova,

- Culea, Laurenţia, coord., Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008.

- Culea, Laurenţia, coord., Aplicarea noului curriculum, Editura Diana, Piteşti, 2009.

- DiMA, Silvia, PACLEA Daniele, Veniţi să ne jucăm copii!, Antologie de jocuri editată de Revista Învăţământului Preşcolar, Bucureşti, 1995.

- Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.

- NISTOR, Constanţa; COMAN Daniela, Fantezii florale, Didactica Publishing House, Bucureştin, 2009.

- Oprea, Crenguţa-Lăcrimioara, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007.

- Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 1-2/2010, Editura Arlequin, Bucureşti, 2010.

- Secrieru, Ana, coord., Aspecte teoretice şi practice în abordarea metodei proiectelor la vârste timpurii, Editura Şcoala Gălăţeană, Galaţi, 2007.


Articole asemanatoare relatate:

 

Revista cu ISSN

Perspective moderne in abordarea strateg…

PERSPECTIVE MODERNE ÎN ABORDAREA STRATEGIILOR DE INSTRUIRE Profesor: Broboană Maria Liceul Tehnologic P.S Aurelian-Slatina Teoria inteligențelor multiple multiple-corolare instrucționale. Contrazicând afirmația că rațiunea,...

Read more

Poeme universul copilariei

POEME – UNIVERSUL COPILĂRIEI   Ileana Faur, profesor Limba şi Literatura română Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Timişoara   În studiul de faţă, referitor la cele mai cunoscute poeme eminesciene, am avut în vedere o abordate...

Read more

Regimul alimentar la romani in secolul a…

REGIMUL ALIMENTAR LA ROMÂNI ÎN SECOLUL AL XVII-LEA   Dragnea Mihai   Moldovenii și miedul Cronicarul și arhidiaconul sirian Paul de Alep (1627-1669) ne relatează câteva informații interesante despre consumul de mied (hidromel) la moldoveni....

Read more

Jocul de rol

                                      JOCUL DE ROL   Prof. înv. preşcolar Chirilă Andreea Grădiniţa cu PP nr. 24, Botoşani     Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, buna dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiectivele...

Read more

Evaluarea Nationala 2013 Matematica subi…

Evaluarea Nationala 2013 Matematica subiect si barem   Vezi subiectul si baremul de corectare de la a doua proba de Evaluare Nationala pentru clasa a VIII-a, pentru anul scolar 2012-2013, respectiv Matematica....

Read more

Studiul compatibilitatii electromagnetic…

Studiul compatibilitatii electromagnetice in sisteme electrice

STUDIUL COMPATIBILITĂŢII ELECTROMAGNETICE ÎN SISTEME ELECTRICE     Prof. Drd. Ing. LILIANA CÎMPAN, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei     Rezumat             Activităţile umane, dar în mod special activitatea industrială, dau naştere la numeroase forme de poluare a...

Read more

Film Baietelul proiect pentru combaterea…

Film Baietelul - combaterea si prevenirea abandonului scolar     Filmul Baietelul a fost realizat in cadrul proiectului de combatere si prevenire a abandonului scolar in randul copiilor proveniti din familii defavorizate socio-economic,...

Read more

Efl teaching through music

EFL TEACHING THROUGH MUSIC Profesor ALEXANDRU ANDREEA, Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu”, Valea Calugarească Oneț of the big problems we all face, whether teaching English to children or adults, is...

Read more